Vi minnes sameaktivisten Ante Gaup.

Ante Gaup gikk bort den 3. November 2011.

Ante Gaup var en av sultestreikerne utenfor Stortinget i 1979 og 1981. Han var den som sultestreiket lengst i alt 30 dager og deretter ble det gjort forlik med Regjeringen ifht. videre arbeid med samiske rettigheter.

I 2002 æret Sametinget i Norge Ante Gaup og de andre samene som aksjonerte mot Altautbyggingen. Ante Gaup var en av de som var med på begge sultestreikene, og var en av de som bidro til at norske myndigheter endret sin samepolitikk radikalt i Norge.

Statsminister Odvar Nordli etablerte Samerettsutvalget som en direkte følge av hendelsene under den samiske sultestreiken i Oslo i 1979 og i 1981.  Samerettsutvalgets arbeid resulterte som kjent i grunnlovsfestingen av samiske rettigheter, og etableringen av Sametinget.

(Kilde: artikkel fra Facebook)

Comments are closed.