Sametinget

Sametinget er et selvstendig folkevalgt organ og er det representative talerøret for samene. Arbeidsområdet for Sametinget er saker som særlig angår den samiske folkebefolkningen. I kraft av sin status og rolle er Sametinget den fremste premissgiveren i utforming av statens samepolitikk og et rådgivende organ i samepolitiske spørsmål.

Virksomheten til Sametinget er tosidig: å fremme politiske initiativ og foreslå forvaltningsoppgaver.

I kraft av å være et politisk organ har Sametinget rett til selv å avgjøre hvilke saker det mener er av særlig interesse for det samiske folket. Dette innebærer også at ingen andre organ kan instruere Sametinget, verken om sak, innhold eller for hvem sakene skal framlegges

Sametingets administrasjon har tre fagavdelinger. Avdeling for administrasjon, avdeling for oppvekst, språk og kultur, og avdeling for rettigheter, næring og miljø

Hovedadministrasjonen for Sametinget ligger i Karasjok. Videre har sametinget også kontor i Kautokeino, Nesseby, Tromsø, Tysfjord, Harstad og Snåsa.

Kilder

(1). www.regjeringen.no/dep/fad/dep/tilknyttede-virksomheter/sametinget.html?id=444358

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>