Sameflagget

sami_leavga

Det Samiske flagget

Kunstneren Astrid Båhl fra Skibotn i Troms har stått for formgivningen av det samiske flagget. Det samiske flagget ble offisielt godkjent i 1986, på den 13. Nordiske samekonferansen i Åre i Sverige. Det samiske flagget er felles for alle samer, uansett hvor de bor.

Grunnmotivet er et symbol fra runebommen – samenes berømte trolltromme. Motivet på flagget knyttes mot med diktet Beaivvi bártnit, som er skrevet av sørsamen Anders Fjellner (1795-1876). I dette diktet beskriver Fjellner samene som solas sønner og døtre. Sirkelen er et sol- og månesymbol. Solringen er rød og måneringen blå.

Fargene på flagget har de samiske fargene: rødt, grønt, gult og blått.  Hver farge har sin egen betydning. I tillegg symboliserer de fire fargene også at samene lever i fire land; Norge, Finland, Sverige og Russland. De samme fargene som brukes i flagget er også brukt i samedrakten.

Det samiske flagget er et samlende symbol for samer på tvers av landegrensene. Flagget blir bl.a. brukt av sametinga i Norge, Finland og Sverige, samt fylkeskommuner, kommuner, organisasjoner, noen statlige institusjoner og i privat sammenheng

Den samiske nasjonalsangen Sami soga lávlla (Samefolkets sang) er produsert Isak Saba.

Isak Saba, født15.11.1875. Han var fra Nesseby i Finnmark, og er regnet som er sentral person i samisk historie. Han var samisk politiker, lærer og folkelivsgransker. Isak Saba ble som første same valgt inn på Stortinget 1906. I årene som fulgte, var han den fremste representanten for den samiske befolkningen i Finnmark. Gjennom sitt virke som folkeminnegransker gjorde han også en stor innsats for å fremme og bevare samisk kultur

Kilder

Se også: Samiske flaggdager

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>