Mari Helander

Mari Helander (Foto: Trygve Johnsen)

PRESENTASJON av Mari Helander

Min kompetanse innenfor arbeids, organisasjonsarbeid og prosjektarbeid på ulike nivå er som følger:

Jeg har mange års arbeidserfaring innenfor omsorgsarbeid relatert til arbeid med eldre mennesker tilknyttet private institusjoner. Av formell kompetanse har jeg samisk fra Universitet i Tromsø og den samiske høyskole i Kautokeino, samt pedagogiske kurs tilknyttet høgskolen i Oslo og Oslo kommune.

Jeg har en mangfoldig erfaringsbakgrunn knyttet til arbeid innenfor samisk organisasjonsarbeid og lang arbeidserfaring fra samiske institusjoner. Jeg har sittet som styreleder i studieutvalget under Oslo Samiid searvi-NSR over flere perioder, hvor den overordnede målsetningen var å tilrettelegge og ivareta den samiske kultur og studieaktiviteter. Jeg har jobbet med frivillige arbeid over flere år som styreleder i samisk ressursutvalg tilknyttet Oslo bispedømme. Her har jeg fått god innsikt samt engasjert meg i samiske trosspørsmål og utfordringer knyttet til kirkelige spørsmål. Disse vervene har gitt meg en unik kunnskap og kompetanse om samisk kultur og samfunnsspørsmål på ulike arenaer i Oslo kommune. Jeg har hatt politiske verv, hvor jeg har sittet som styremedlen i samisk næringsråd i perioden 1993-1997, et underutvalg tilknyttet Sametinget. Jeg har jobbet 12 år i Samisk barnehage i Oslo, hvor jeg siden 2007 har jobbet som daglig leder og fagleder. Dette innebærer personalansvar, kompetanseutvikling, veiledning, foreldrekontakt, individuelt tilpassede pedagogiske opplegg for barn, prosjektsøknader, økonomi og samarbeid med ulike instanser kommunalt og nasjonalt.

Av internasjonal erfaring har jeg 1 års opphold i Zurich, hvor jeg blant annet studerte tysk . Foruten samisk (skriftlig og muntlig) som er mitt morsmål behersker jeg norsk, tysk og engelsk. Jeg har ellers et stort nettverk som jeg anser som en ressurs i forhold til mitt daglige arbeid og mine verv.

4 thoughts on “Mari Helander

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>