Om oss

Vi er to nordsamiske kvinner i fra Tana i indre Finnmark. Vi er født og oppvokst i en samisk familie, og har ut i fra dette en sterk tilhørighet og inngående kjennskap til samisk kultur og hverdagsliv. Vi er omgjengelige, idealistiske og damer med et brennende samfunnsengasjement. Vi har stor bredde når det gjelder vår bakgrunn. Begge har gjennom årene hatt et sterkt engasjement i det samiske.

om-oss

Vi kan tilby deg solid kunnskap om det samiske. Vi har begge den levde erfaringen om hva det vil si å være same, samtidig har vi også en teoretisk og analytisk kompetanse i forhold til kultur. Vår praktiske erfaring kombinert med teoretisk kunnskap gir oss verktøy og muligheter til å møte kultur med et analytisk og kritisk blikk.

Vi har erfaringer med opptreden innenlands og utenlands, oversetteroppdrag, foredrag og joikekurs. Vi utfører også ofte tekstlesninger i samiske og norske gudstjenester.

Les mer om: