Vår kulturelle bakgrunn

Læstadianismen en del av vår samiske bagasje

“Den kulturelle dansen som utfordrer og utvider de ulike forståelsesmåtene”

Vi er to søstre som driver Samigoldsource sammen.  Vi er samiske kvinner som har erfaringer med å tilhøre en minoritetsgruppe, og har kjennskap til mekanismene i en majoritet – minoritetskontekst. Vi er født og oppvokst i Tana som er et innenlandsk samisk område i Øst-Finnmark. Vi har på denne måten ervervet oss kunnskap og kompetanse om vår egen kultur og historie. Vi er det vi kaller for bofaste samer.

Begge våre foreldre var samer. Vi er vokst opp med samisk som morsmål. Våre foreldre hørte til den generasjonen som vokst opp under fornorskningsperioden. Denne perioden strekte seg fra 1860-årene og fram til 1970-tallet. Fornorskingen var rettet spesielt mot to områder, det religiøse liv og språket.

Den norske statens myndigheter forsøkte tidligere å systematisk fjerne det samiske språket fra det offentlige rom. Som et ledd i dette ble det bl.a. opprettet internatskoler. Lærere fra Sør-Norge ble sendt nordover for å lære samiske barn det norske språk, og samisk ble forbudt å snakke i skolene. Dette var myndighetenes forsøk på å gjøre samer om til norske.

Våre foreldre var produkter av sin tid. Til tross for presset mot samisk kultur i denne sterkt norskdominerte perioden klarte våre foreldre å videreføre det samiske språket til oss.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>