Nyheter

Ny fortelling fra Sami Gold Source – premiére i februar 2023

I februar 2023 har vi premiere på “Mammas magiske hemmelighet”, en fortelling om det flerkultrurelle mangfoldet i Oslo. 

Ny boklansering: Samiske stemmer i skolen

I fagboka “Samiske stemmer i skolen” møter du ulike samiske lærere og formidlere fra hele Sápmi som forteller om samiske perspektiver og arbeid med å forstå urfolkstradisjoner. Her får vi også inspirasjon til hvordan integrere disse perspektivene i en skolehverdag. Redaksjon: Bente Fønnebø, Anne Lise Johnsen-Swart og Hege Merete Somby.

Utgivelsen er i februar 2023:

https://www.cappelendammundervisning.no/_samiske-stemmer-i-skolen-9788202755713

En ny generasjon lærer samisk språk og kultur

Det skjer på Oslo samiske skole på Nedre Bekkelaget. Mari Helander forteller i en video her: Oslo-gutten Leonard går på samisk skole

Artikkel i “Utdanningsnytt” i november 2021

Hva vet egentlig dagens studenter, lærere og barnehagelærere om samisk historie, kultur og identitet, og samisk pedagogikk? En artikkel skrevet av Anne Lise Johnsen-Swart og Bente Fønnebø:

https://www.utdanningsnytt.no/anne-lise-johnsen-swart-barnehagelaererutdanning-bente-fonnebo/dagens-profesjonsutdanninger-gir-ikke-tilstrekkelig-kunnskap-om-vart-samiske-urfolk/303364

Samiske stemmer i barnehagen – boken er kommet!

Fagboken “Samiske stemmer i barnehagen” ble lansert den 24.juni 2021.

Samiske stemmer i barnehagen av Bente Fønnebø, Anne Lise Johnsen Swart og Unni Jernbert, på Cappelen Damm forlag:

https://www.cappelendamm.no/_samiske-stemmer-i-barnehagen-9788202664619

Mer om samiske stemmer i norske barnehager

Avisa Ávvir ønsket et portrettintervju i forbindelse med fagboken “Samiske stemmer i barnehagen.” Intervjuet er på samisk. Kort oppsummert, så sies det litt om min bakgrunn, om bokens innhold og dens målsetning. Og ikke minst om de mange dyktige og ressurssterke forfatterne fra store deler av Sápmi. De som har lånt av sin tid. Uten dem hadde det ikke blitt noen bok. Ollu giithu/Mange takk.

Vi trenger samiske stemmer i norske barnehager

Av Bente Fønnebø, Anne Lise Johnsen Swart & Unni Jernberg / 25.01.2021

I Rammeplan for barnehagen (2017) er det et forsterket krav om å synliggjøre samisk kultur i alle barnehager og å bidra til at barn gis mulighet til å utvikle respekt for det samiske mangfoldet.

Dette kan oppleves som utfordrende for norske barnehager, der man ofte mangler tilstrekkelig kunnskap om det samiske mangfoldet og hvordan det kan formidles i hverdag og daglig innhold. Vi mener det er behov for økt kunnskap i barnehagene om kompleksiteten i det å være same i dag. Det er ikke nok å fargelegge det samiske flagget og spise reinkjøtt på Samefolkets dag!

På bildet over ser vi musiker og barnebokforfatter Ante Mikkel Gaup joike under Sametingets 30-års jubileum i 2019, slik han også gjorde 30 år tidligere. Han er en av de sytten samiske stemmene vi formidler videre til norske barnehager i boka Samiske stemmer i barnehagen, som utgis våren 2021.

Hva handler det å lytte til samiske stemmer om? Det dreier seg om å berike og utvikle norske barnehagers pedagogiske innhold, til i enda større grad enn tidligere å inkludere samiske pedagogiske impulser i barnehagenes hverdagsliv.

Kulturelle artefakter, som her i Samisk barnehage på Tøyen i Oslo, kan inngå i gjenstandskultur, farge og form, synlig i barnehagenes interiør på ulike måter. (Foto: Bente Fønnebø)

I Samiske stemmer i barnehagen møter vi samiske formidlere fra hele Sápmi. Sjøsamiske, lulesamiske, nord- og sørsamiske og skoltesamiske formidlere viser hvordan de, på ulike måter, arbeider med å løfte frem samiske verdier. De gir et mangfoldig innsyn i samisk historie, kultur, håndverk og tradisjoner.

Dette er norske barnehagelærere, styrere og kulturformidlere, i ulike offentlige institusjoner, gjennom lovverket pålagt å innlemme i hverdag og daglig virksomhet. Ansvaret for å formidle samiske perspektiver kan ikke vente – det er på overtid i den norske barnehage, og det er på overtid i barnehagelærerutdanningen.

Barnehagepersonale og studenter som utdannes til pedagogisk personale trenger mer kunnskap om samisk kultur og hverdagsliv, og om kompleksiteten i det å være same i dag. Impulser fra de samiske barnehagemiljøene kan utvide hvordan vi forstår bærekraft, lek, omsorg og læring i barnehagen, og kan i større grad bidra til å utvikle barnehagepedagogikken generelt.

De samiske stemmene snakker til oss om sine kulturelle og historiske røtter, tradisjoner og historie, og synliggjør de store variasjonene som eksisterer i hva Sápmi kan innebære – der ulikhet og likhet skaper refleksjoner om det samiske mangfoldet.

Samiske stemmer i barnehagen gir et mangfoldig innsyn i samisk kultur, historie og tradisjoner. Forfatterne presenterer nye og kreative måter å inkludere samiske verdier i barnehagen på.

Boka henvender seg til barnehagelærerutdanninger, barnehageledere og pedagogisk personale og skal bidra til dypere forståelse tilknyttet integrering av samiske arbeidsmåter i barnehagens hverdag.

Bente Fønnebø er barnehagelærer og førstelektor i kunstfag ved Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet – storbyuniversitetet.

Anne Lise Johnsen Swart er foredragsholder og kulturformidler med samisk bakgrunn. Hun har en mastergrad i sosialt arbeid med et urfolksperspektiv.

Unni Jernberg er barnehagelærer og spesialpedagog og har 40 års erfaring fra barnehage og skole.

Samigoldsource sprer samisk kunnskap

Anne-Lise Johnsen Swart og Mari Helander har blitt presentert i den samiske avisen Ságat, med en stor artikkel som forteller om deres omfattende arbeide for å spre samisk kunnskap og kultur. Se bildene under.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>