top of page

DE ÅTTE ÅRSTIDENE

Samenes tradisjonelle kunnskap om årstider skiller seg fra den vanlige norske inndelingen i fire årstider (vår, sommer, høst og vinter) som ofte brukes i mange kulturer. Samene har en inndeling i åtte årstider, noe som reflekterer deres nære forhold til naturen og det arktiske miljøet de lever i. De åtte årstidene hjelper samene med å bedre forstå og tilpasse seg endringene i naturen gjennom året. Her er en oversikt over de åtte samiske årstidene: 

 1. Vinter (Davvi): Tidlig vinter, preget av mørketid og kaldt vær. 

 2. Tidlig vår (Giddu): Overgangsperioden fra vinter til vår, preget av gradvis lysere dager. 

 3. Vår (Lávdi): Tidlig vår, når snøen smelter, og naturen våkner til liv. 

 4. Tidlig sommer (Suoidni): Overgangsperioden fra vår til sommer, preget av voksende grønn vegetasjon.

 5. Sommer (Geassi): Hovedsommeren, preget av lyst døgn og varmt vær. 

 6. Tidlig høst (Rássa): Overgangsperioden fra sommer til høst, med fallende temperaturer og endringer i naturen. 

 7. Høst (Skábma): Hovedhøsten, preget av modning av naturen og forberedelse til vinteren. 

 8. Tidlig vinter (Juovla): Overgangsperioden fra høst til vinter, preget av kaldere temperaturer og mørkere dager. 

Denne inndelingen gir en mer nyansert forståelse av de skiftende forholdene i det arktiske klimaet og hvordan samene tilpasser seg disse endringene for å drive tradisjonell reindrift og annen naturnær virksomhet. De åtte årstidene gir også et rammeverk for å organisere ulike aktiviteter gjennom året, som innsamling av mat, reindrift og andre ressurser. 

Av Mari Helander
 

 

Undervisning på Innlandet høyskole

Samenes tradisjonelle kunnskap om årstider skiller seg fra den vanlige inndelingen i fire årstider (vår, sommer, høst og vinter) som ofte brukes i mange kulturer. Samene har en inndeling i åtte årstider, noe som reflekterer deres nære forhold til naturen og det arktiske miljøet de lever i. De åtte årstidene hjelper samene med å bedre forstå og tilpasse seg endringene i naturen gjennom året. Her er en oversikt over de åtte samiske årstidene:

1. Vinter (Davvi): Tidlig vinter, preget av mørketid og kaldt vær.

2. Tidlig vår (Giddu): Overgangsperioden fra vinter til vår, preget av gradvis lysere dager.

3. Vår (Lávdi): Tidlig vår, når snøen smelter, og naturen våkner til liv.

4. Tidlig sommer (Suoidni): Overgangsperioden fra vår til sommer, preget av voksende grønn vegetasjon.

5. Sommer (Geassi): Hovedsommeren, preget av lyst døgn og varmt vær.

6. Tidlig høst (Rássa): Overgangsperioden fra sommer til høst, med fallende temperaturer og endringer i naturen.

7. Høst (Skábma): Hovedhøsten, preget av modning av naturen og forberedelse til vinteren.

8. Tidlig vinter (Juovla): Overgangsperioden fra høst til vinter, preget av kaldere temperaturer og mørkere dager.

Denne inndelingen gir en mer nyansert forståelse av de skiftende forholdene i det arktiske klimaet og hvordan samene tilpasser seg disse endringene for å drive tradisjonell reindrift og annen naturnær virksomhet. De åtte årstidene gir også et rammeverk for å organisere ulike aktiviteter gjennom året, som innsamling av mat, reindrift og andre ressurser.

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram
IMG_4184.jpg
Lise_20231004_085848~4_edited_edited.png
bottom of page