top of page

Nyheter


- Barneforestillingen "ELSA, kvinnen som samlet Sápmi", skal på turne til Vestlandet, nærmere bestemt Stryn. Her vil Anne Lise og Mari besøke Vikalida barnehage, Vikane skole og Biblioteket på Stryn hvor barn og unge får bli kjent med Elsa og hennes liv.
 

- I forbindelsen med premieren av "ELSA, kvinnen som samlet Sápmi" ble Anne Lise og Mari intervjuet av journalist Helle Johanne Moen Larsen fra OsloMet. Intervjuet kan leses her:

https://journalen.oslomet.no/2024/02/premiere-pa-elsa-kvinnen-som-samlet-sapmi

- Anne Lise og Mari er klar for en ny fortelling i form av barneforestilling. Forestillingen "ELSA, kvinnen som samlet Sápmi". Forestillingen tar for seg Elsa Laula Renberg liv. Renberg regnes for å ha samlet Sápmi og være en av grunnleggerne til samenes nasjonaldag. Denne visuelle forestillingen inviterer publikum inn i Elsas liv, og krydres med joik, trommer, spennende rekvisitter.  Forestillingen har premiére søndag 4. februar 2024 på Kulturhistorisk museum. Velkommen til små og store.

 - Mari Helander er intervjuet av Fagforbundet. Les mer om intervjuet her: https://www.fagforbundet.no/a/374941/fagforeninger/oslo/aktuelt/onsker-a-vare-en-brobygger/

- Anne Lise har sammen med Bente Fønnebø skrevet artikkel hvor de stiller spørsmål ved hvordan vi sammen som et samfunn kan finne nye veier for å verne om naturverdiene, og forhindre større naturtap. Er en bærekraftig livsstil mulig? Innlegget finner du her på Fagsnakk:

Hvordan kan forvaltning av naturressurser inspireres av samisk naturtenkning? – Fagsnakk

- Intervju med Mari Helander i avisa Sagat 20.november 2023. Fra usynliggjøring til synliggjøring. Oslo samiske skole i vekst. (https://www.sagat.no/oslo-samiske-skole-i-vekst/19.41506) 

- Bokutgivelse på Samefolkets dag 6.februar 2023. Anne Lise Johnsen-Swart, Bente Fønnebø og Hege Merete Somby har endelig boklansering av fagboka “Samiske stemmer i skolen”. Her møter du ulike samiske lærere og formidlere fra hele Sápmi som forteller om samiske perspektiver og arbeid med å forstå urfolkstradisjoner. Her får vi også inspirasjon til hvordan integrere disse perspektivene i en skolehverdag. Redaksjon: Bente Fønnebø, Anne Lise Johnsen-Swart og Hege Merete Somby.
 

(https://www.cappelendammundervisning.no/_samiske-stemmer-i-skolen-9788202755713)

- I februar 2023 hadde vi premiere på “Mammas magiske hemmelighet”, en fortelling om det flerkulturelle mangfoldet i Oslo. 

- Anne Lise er blitt intervjuet av Avisa Sagat 31.januar 2023, "Mot feilinformasjon på skoler. Vi løfter frem mangfoldet i det samiske"I forbindelse med bokutgivelse av Samiske stemmer i skolen ble Anne Lise sammen med Hege Merete Somby intervjuet om boken. Les hele artikkelen her:

Anne Lise ble intervjuet av KK 6. februar 2022. Anne Lise visste alltid at hun var samisk. Hvorfor brukte hun likevel store deler av livet på å skjule det? Les mer her om historien hennes:

https://www.kk.no/livet/skammen-sitter-i-mange-lag/73340935


 

- En ny generasjon lærer samisk språk og kultur. Det skjer på Oslo samiske skole på Nedre Bekkelaget. Mari Helander forteller i en video her: Oslo-gutten Leonard går på samisk skole


- Artikkel i “Utdanningsnytt” i november 2021. Hva vet egentlig dagens studenter, lærere og barnehagelærere om samisk historie, kultur og identitet, og samisk pedagogikk? En artikkel skrevet av Anne Lise Johnsen-Swart og Bente Fønnebø:

 

Dagens profesjonsutdanninger gir ikke tilstrekkelig kunnskap om vårt samiske urfolk (utdanningsnytt.no)

 


- Samiske stemmer i barnehagen
Fagboken “Samiske stemmer i barnehagen” blir lansert den 24.juni 2021.

Samiske stemmer i barnehagen av Bente Fønnebø, Anne Lise Johnsen Swart og Unni Jernberg, på Cappelen Damm forlag:
 

 Samiske stemmer i barnehagen av Bente Fønnebø | Cappelen Damm  

- Mer om samiske stemmer i norske barnehager 
Avisa Ávvir ønsket et portrettintervju av Anne Lise i forbindelse med fagboken “Samiske stemmer i barnehagen.” Intervjuet er på samisk. Kort oppsummert, så sies det litt om Anne Lises bakgrunn, om bokens innhold og dens målsetning. Og ikke minst om de mange dyktige og ressurssterke forfatterne fra store deler av Sápmi. De som har lånt av sin tid. Uten dem hadde det ikke blitt noen bok. 

 

 

 

- Cappelen Damm, Fagsnakk. Vi trenger samiske stemmer i norske barnehager-
Av Bente Fønnebø, Anne Lise Johnsen Swart & Unni Jernberg / 25.01.2021
 

I Rammeplan for barnehagen (2017) er det et forsterket krav om å synliggjøre samisk kultur i alle barnehager og å bidra til at barn gis mulighet til å utvikle respekt for det samiske mangfoldet.

Dette kan oppleves som utfordrende for norske barnehager, der man ofte mangler tilstrekkelig kunnskap om det samiske mangfoldet og hvordan det kan formidles i hverdag og daglig innhold. Vi mener det er behov for økt kunnskap i barnehagene om kompleksiteten i det å være same i dag. Det er ikke nok å fargelegge det samiske flagget og spise reinkjøtt på Samefolkets dag!
 

De sytten samiske stemmene vi formidler videre til norske barnehager i boka Samiske stemmer i barnehagen, som ble utgitt våren 2021. Hva handler det å lytte til samiske stemmer om? Det dreier seg om å berike og utvikle norske barnehagers pedagogiske innhold, til i enda større grad enn tidligere å inkludere samiske pedagogiske impulser i barnehagenes hverdagsliv.

I Samiske stemmer i barnehagen møter vi samiske formidlere fra hele Sápmi. Sjøsamiske, lulesamiske, nord- og sørsamiske og skoltesamiske formidlere viser hvordan de, på ulike måter, arbeider med å løfte frem samiske verdier. De gir et mangfoldig innsyn i samisk historie, kultur, håndverk og tradisjoner.

Dette er norske barnehagelærere, styrere og kulturformidlere, i ulike offentlige institusjoner, gjennom lovverket pålagt å innlemme i hverdag og daglig virksomhet. Ansvaret for å formidle samiske perspektiver kan ikke vente - det er på overtid i den norske barnehage, og det er på overtid i barnehagelærerutdanningen.
 

Barnehagepersonale og studenter som utdannes til pedagogisk personale trenger mer kunnskap om samisk kultur og hverdagsliv, og om kompleksiteten i det å være same i dag. Impulser fra de samiske barnehagemiljøene kan utvide hvordan vi forstår bærekraft, lek, omsorg og læring i barnehagen, og kan i større grad bidra til å utvikle barnehagepedagogikken generelt.
 

De samiske stemmene snakker til oss om sine kulturelle og historiske røtter, tradisjoner og historie, og synliggjør de store variasjonene som eksisterer i hva Sápmi kan innebære - der ulikhet og likhet skaper refleksjoner om det samiske mangfoldet. Samiske stemmer i barnehagen gir et mangfoldig innsyn i samisk kultur, historie og tradisjoner. Forfatterne presenterer nye og kreative måter å inkludere samiske verdier i barnehagen på.
 

Boka henvender seg til barnehagelærerutdanninger, barnehageledere og pedagogisk personale og skal bidra til dypere forståelse tilknyttet integrering av samiske arbeidsmåter i barnehagens hverdag

- Intervju med Anne-Lise Johnsen-Swart og Mari Helander i den samiske avisen Ságat 20.januar 2021.
 

Samigoldsource sprer samisk kunnskap. En større artikkel som forteller om Anne Lises og Maris omfattende arbeide for å spre samisk kunnskap og kultur. Se intervjuet under:

 

 

 

 

 

bottom of page