top of page

Bakgrunn for Samigoldsource - alt har en begynnelse

Vi er grunnleggerne av Samigoldsource. Ideen om nettsiden startet etter at vi kom i gang med foredrag i 2007. I møte med lærere og elevene opplevde vi tidlig at det var et stort behov for kunnskap om samiske perspektiver. I tillegg så vi at det var både viktig og nødvendig å nyansere noen misforståtte forestillinger om hva det samiske var. Forestillinger om at samer bodde i lavvo, dreiv med rein og var et primitivt folk eksisterte. Dette var bakgrunnet til at til at vi etablerte Samigoldsoursce i 2008. Når vi bruker begrepet samiske perspektiver så omhandler det identitet, historie, næringsliv, hverdagsliv, og åndelig praksis, naturtenkning som er en viktig del av den samiske kulturen.

For oss har det vært viktig å synliggjøre samisk kultur, historie og identitet på måter som kan utfylle de medieskapte bildene av hva det samiske er. Vi ville forbi disse stereotypiene, og "pakke ut" og vise det mangfoldet som faktisk finnes i vår kultur. Samisk kultur og identitet er utpreget kompleks og mangefasettert.

For oss er dette et viktig samfunnsoppdrag. Et oppdrag vi tar på høyst alvor, og som vi er er ydmyke og takknemlige over å kunne jobbe med. Vi er opptatt av å unngå å reprodusere tidligere stereotypier, og vi gjør vårt beste for at bildet skal være kompletterende og autentisk. Selv i dag opplever vi et stort behov for kunnskap om samiske perspektiver i barnehage, skole, høyere utdanning.

Større kunnskap i samfunnet om samisk kultur, historie og identitet legger også grunnlaget for at unge samer som vokser opp i dag skal kunne oppleve trygghet i forhold til sin etniske identitet. Det er mange måter å være same på, på samme måte som ikke-samiske nordmenn er ulike. Næringsveier, levemåter og utdanningene er mange og varierte, som de også er i samfunnet forøvrig. 

Vi har som mål at du som oppdragsgiver og publikum skal møte solid kompetanse. Fornøyde tilhørere vil alltid stå i høysetet hos oss.

På vegne av Samigoldsource
Anne-Lise Johnsen Swart

bottom of page