top of page

Fortellerteknikker

Å bruke effektive fortellerteknikker er avgjørende når man formidler til barn, da det hjelper med å engasjere dem og gjøre opplevelsen mer underholdende og pedagogisk. Min formidling er alltid ledsaget av spennende artefakter, samisk tromme og joik. Her er noen nyttige fortellerteknikker for å formidle til barn. 


Levende stemme og variasjon: 
 

 • Variér stemmeleiet ditt for å fange oppmerksomheten deres. 

 • Bruk forskjellige stemmer for ulike karakterer eller situasjoner. 

Enkle setninger og språk: 

 • Hold setningene korte og enkle for å lette forståelsen. 

 • Velg ord som er passende for barnets alder og utviklingsnivå. 

           Visuelle hjelpemidler fungerer som huskelapper 

 • Bruk illustrasjoner, bilder eller flanellograf for å støtte fortellingen. 

 • Visuelle hjelpemidler kan hjelpe barn med å forstå og huske historien bedre.

Interaktive elementer: 
 

 • Involver barna i fortellingen ved å stille spørsmål, oppmuntre dem til å fullføre setninger eller delta i bevegelser som passer til historien. 

        Repeterende elementer: 

 • Gjenta enkle setninger, lyder eller refrenger for å gjøre historien mer forutsigbar og gjenkjennelig for barna. 
   

Innlevelse: 
 

 • Legg følelse i stemmen din for å formidle historiens emosjonelle aspekter. 

 • La barna føle seg knyttet til karakterene og situasjonene. 

         Tilpasset tempo og involver alle barna med blikket ditt 

 • Hold et passende tempo for å holde barna engasjert. 

 • Tilpass tempoet basert på spenningen i historien. 

 • Inkludering ved blikk-kontakt 
   

Bruk av lydeffekter: 
 

 • Legg til lydeffekter når det er mulig for å skape stemning og forsterke handlingen. Reinskinn og lydeffekter eks.vis i en barnemeditasjon 

Skap en sammenhengende fortelling: 

 • Sørg for at historien har en tydelig begynnelse, midtpunkt og slutt. 

 • Bygg opp spenning og skap forventning. 
   

Tilpass innholdet: 
 

 • Velg historier som passer barnets alder og interesser. 

 • Tilpass språket og temaene basert på barnets nivå. 

 • Inviter barna med på å evalulere formidlingen. Hva fungerte og hva kan gjøres anderledes? 

Jeg er bevisst følgende i min formidling; Interaksjon og engasjement er nøkkelen når du formidler til barn. Tilpass teknikkene basert på alder, interesser og gruppedynamikk for å skape en mest mulig positiv opplevelse.

På vegen av Samigoldsource

Mari Helander

bottom of page