Vårt tilbud

Vi får ofte spørsmål om hva er det som skiller samer fra nordmenn. Hvordan lever samer i dag? Bor samer i lavvu? Enkle og interessante spørsmål, og når disse spørsmålene ofte dukker opp viser det at vi trenger mer kunnskap og et mer utfyllende bilde av det samiske. Vi har ingen fasitsvar, men gir deg et spennende innblikk i en mangfoldig fargerik kultur.

Vårt tilbud:

 • Foredrag om samisk kultur og hverdagsliv. Barneoppdragelse, religion/åndelige tradisjoner/sjamanisme, duodji, med mer.
 • Eventyrlesing i ny og gammel innpakning
 • Opptredener med joik og sang på private tilstelninger
 • Oversettelse av tekster fra samisk til norsk og fra norsk til samisk
 • Lese dikt, eventyr
 • Tolketjenester

Det å vokse opp i en samisk slekt gir inngående kunnskap om hvordan det er å være same.

Samisk kultur preges ikke av homogenitet, men har bestandig hatt et mangfold i seg. Det finnes mange måter å være samisk på, mange ulike praksiser, næringer og tradisjoner innenfor det som er grunnleggende samisk. Samisk kultur har mange spennende uttryksformer, stor spennvidde. Samisk kultur på kysten er forskjellig fra samisk kultur i innlandet, selv om mye er likt er mye variert. Samer og samisk kultur er preget av en stor grad av kunnskap om å leve av naturressursene i lokalsamfunnene, og dette er en viktig fellesnevner selv om også samer har de moderne tekniske oppfinnelsene vi ser i dagens samfunn og som de aller fleste bruker.

Målgruppen:

 • Privatarrangementer (opptreden, samisk musikk, historiefortelling, eventyrstund)
 • Barne- og ungdomsskoler, videregående skoler (aktiv og levende presentasjon med interaktive spørsmål)
 • Barnehager (rammeplan for barnehager sier at alle barn i Norge skal ha kjennskap til samisk kultur)
 • Høgskoler og universiteter (foredrag)
 • Bedrifter (Felles prosjekter, fokus på samisk kultur, events, kickoff)
 • Turister (guider til samisk kultur)
 • Tolketjenester (Offentlige etater, private organisasjoner)
 • Ellers andre interesserte som vil ha våre tilbud.

Vi vil gjerne gi et best mulig tilbud til alle som kjenner et behov for større innblikk og mer kunnskap om samisk kultur og hverdagsliv.

One thought on “Vårt tilbud

 1. Hei, vi er svært interessert i et foredrag fra dere vedrørende samisk kultur, tradisjon, fortellerkunst, runebome osv. Vi skal ha et prosjekt nå til våren.
  Vi imøteser kontakt.
  Jakob Sæthre
  40291800
  eller
  unczeb@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>