Samiske flaggdager

6. februar
Samenes nasjonaldag. Den er til minne om det første samiske landsmøtet, som ble holdt i Trondheim i 1917. Dette var første gangen at samene var samlet for å arbeide for felles samiske saker over nasjonalstatsgrensene. Dagen ble første gang feiret i 1993.
2. mars
Sametinget i Finland ble åpnet (1996).
25. mars
Marimesse. Maria bebudelsesdag. En tradisjonell samisk merkedag.
24. juni
Midtsommer. Sankthansdagen.
9. august
FNs internasjonale urfolksdag.
15. august
Dagen da sameflagget ble godkjent, og Isak Sabas fødselsdag (han har skrevet teksten til den samiske nasjonalsangen «Sámi soga lávlla».)
18. august
Samerådet ble stiftet (1956).
26. august
Sametinget i Sverige ble opprettet (1993).
9. oktober
Sametinget i Norge ble åpnet (1989).
9. november
Sameparlamentet i Finland ble opprettet (1973).

Kilder

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>