Vår visjon

Vårt overordnede mål er å bringe ut informasjon og kunnskap om samisk kultur og hverdagsliv.

Det samiske folket er en del av den norske staten og har vært det helt siden Norge ble en stat. Dette er noe ikke alle tenker over, og det er et stort behov for kunnskap om den spennende og rikholdige samiske kulturen. Mange vil ha stor glede av å få vite mer om samisk kultur. I tillegg finnes det en rekke myter og feiloppfatninger om samer. Da er det viktig å erstatte myter med kunnskap. Derfor går vi ut i barnehager og skoler for å formidle kunnskap om hva den samiske kulturen er for noe. Slik vil vi skape et rom for forståelse og erfaring med samisk kultur gjennom å engasjere, skape, utfordre, og samtidig være flinke lyttere i dialog med mennesker. Mange har spørsmål rundt den samiske kulturen, det vet vi.

Vi vil bringe ut kulturkunnskap om det samiske og gjøre samekulturen enda mere synlig i det offentlige rom, for å illustrere hva det vil si å være same.

Etter forespørsel reiser vi rundt på ulike oppdrag i og utenfor Oslo, også til utlandet.

Symboler og kulturelle elementer som lavvu, reinsdyr og joik er hva som oftest knyttes opp mot det samiske. Dette er absolutt viktige elementer i samisk kultur, men samtidig er det samiske er så mye mer enn det. Vi forsøker å vise hele denne bredden til folk.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>