top of page

Arrangementer vi har gjennomførtOktober 2023 Norges Hus i Paris. Anne Lise presenterte joik og de historiske påvirkningene på joiken. Mari sin presentasjon omhandlet samiske fortellertradisjoner/ fortellerteknikker. I tillegg fremførte Mari det sørsamiske eventyret "Fra stjernene til livet".

September 2023 Elte Universitet i Budapest. Konferanse med tema "Skandinaviske urfolk/ Kultur og identitet". Anne Lise presenterte joik og de historiske påvirkningene på joiken. Mari sin presentasjon omhandlet samiske fortellertradisjoner/ fortellerteknikker, og det pedagogiske åtte-årstidshjulet. I tillegg fremførte Mari det sørsamiske eventyret "Fra stjernene til livet".

Juli 2023 Steinerhøyskolen i Oslo: Anne Lise tok gjennom sitt kurs steinerpedagogene på en reise inn i joikens historie og viste hvordan joiken dypest sett finnes i den enkelte. 

Mari underviste om samiske fortellertradisjoner og dramatisering av eventyr, og presentasjon av barnejoik. 

Juli 2023 Sjømannskirken i London: Samisk salmesang og joik med Anne Lise og Mari.

Februar 2023 Samefolkets dag: Kultur historiske museum, Nesodden og Drammen bibliotek: Samisk barneforestilling med Anne Lise og Mari.

Januar 2023 Universitetet i Sørøst- Norge: Workshop. Anne Lise foreleste om hvordan impementere joik og samisk språk i barnehagehverdag. 

Mari underviste om samiske fortellertradisjoner - og teknikker og barnemeditasjon.

Januar 2023, Universitetet i Østfold, Halden: Barnehagelærerutdanning, faste foredragsoppdrag med tema samisk kultur, identitet, barneoppdragelse, tospråklighet, Det pedagogiske åtte-årstidshjulet, kulturelt mangfold. Dette samarbeidet har vi hatt siden 2016

Januar 2022 Kultur historiskmuseum: Barneforestilling

Mars 2022 Samisk-somalsk kulturutveksling, arrangert av Sagene samfunnshus. Tema samisk kultur og identitet

September 2022 Fagforbundet barn og oppvekst: De samiske stemmer

Februar 2021 Grønland kirke: Joik og salmesang

November 2021 Østlandske Lærerstevne: Foredrag om samiske perspektiver og presentasjon av boken Samiske stemmer i barnehagen

Oktober 2021 Filiorum- Senter for barnehageforskning ved Universitetet i Sørøst:

Anne Lise sitt bidrag om samisk kulturforståelse "Blikket vi møter hverandre med". Mari sitt bidrag om kulturelt mangfold i barnehagen og om samisk kultur og fortellertradisjoner

Oktober 2021 OsloMet,konferanse "Barn og unge på tvers": Anne Lise tema, Kultursensitivitet, og blikket vi møter hverandre med

Oktober 2021 Norsk Billedhoggerforening: Joik og dikt med Anne Lise og Mari i forbindelse med Outi Pieski/ Maja Nilsen sin utsilling, Formødre/Làdjugahpir i Villa Furulund

Juni 2021 NRK EKKO samfunnspodden Marienlyst: Samiske stemmer i utdanning

Juni 2021 Podkast Mellomrommet: tema implementering av samisk kultur i barnehagen

Februar 2020 Kulturhistorisk museum: Barneforestilling

Februar 2020 Fagforbundet barn og oppvekst: Foredrag samisk kultur og identitet, samt samisk pedagokikk

Oktober 2020 Jessheim videregåendeskole: Samisk fagdag

Januar 2019 Steinerskolen i Bærum: Samisk barneforestilling med Anne Lise og Mari

Januar 2019 Dronning Sonjas kunststall: Åpning av samisk utstilling

Januar 2019 Fagforbundet Barn og oppvekst: Samiske perspektiver i utdanning 

Februar 2019 Nesodden kommune: Barneforestilling med Anne Lise og Mari

Februar 2019 Kultur historiskmuseeum: Barneforestilling med Anne Lise og Mari

Desember 2019: Sorbonne-universitetet i Paris. Samarbeidsprosjekt og presentasjon av samisk kultur, historie og tradisjoner.

Desember 2019 Ambassaden i Paris: Presentasjon av samiske sang- og joiketradisjoner.

OsloMet (Høyskolen i Oslo) Barnehagelærerutdanning: Faste foredragsoppdrag med tema samisk kultur, identitet, barneoppdragelse, tospråklighet, Det pedagogiske åtte-årstidshjulet, kulturelt mangfold. Dette samarbeidet har vi hatt siden 2016

Høyskolen i Vestfold Barnehagelærerutdanning: Paste foredragsoppdrag med tema samisk kultur, identitet, barneoppdragelse, tospråklighet, kulturelt mangfold.

Februar 2018 Kulturhistorisk Museum og Nesodden Kommune: Barneforestilling

Oktober 2018 Opera til folket: Samisk barneopera med Mari

Oktober 2017 FNs internasjonale eldredag på Rådhuset i Oslo: Kulturformidling og underholdning med fokus på å synliggjøre samisk kultur

Mars 2017 Den Norske Ambassaden i Paris: Sami storytelling

Mars 2017 Melodi Grand Prix Oslo spektrum: Joikekoret til Elin Kåven

April 2017 KLP: Joikeoppdrag

Februar 2017 Samefolkets dag, TV2 God Morgen Norge og Fire stjerners middag: Joik

Januar 2017 Tysvær folkebiblioteket: Barneforestilling og foredrag om samisk kultur

Februar 2016  Ryenberge skole: Tema samisk kultur og historie

Februar 2016 Telemark Fylkeskommune opplærings etaten, Bø videregåendeskole:  Foredrag om samisk kultur, historie og identitet

Oktober 2016 Nesodden kommune, Kulturhistorisk Museum, Troll i ord: Samisk eventyrstund

November 2016 Østlandske Lærerstevne i regi Grom AS: Eventyrstund

Mars 2016 Kulturhistorisk museum: Det tiende tidsbildet m/Jorunn Eikjok, utstillingsarbeid og joik

Mars 2016 Den Norske Ambassaden Marokko, nomadefestival i Sahara: Kulturformidling og underholdning med musikalsk innslag

Mai 2016 Samisk Hus: Eventyr og joik for barn

Juni 2015 Det Skandinaviske instituttet, München, Münster, Freiburg og Göttingen: Tema urbefolkning og utfordringene i nordområdene foredrag om urbefolkninga i nordområdene i et grenseoverstigende perspektiv

Mai 2015 Aschehoug Forlag: Oversetteroppdrag med Mari

August 2015 Den norske ambassaden i Rabat, TV-intervju med marokkansk TV: v/Leila Ghandi

Oktober 2015 kulturhistorisk museum: Kulturelt innslag.

Februar 2014 Riksscenen, Popsenteret: Konferansierer under Samisk Design- og Gáktešovv i samarbeid med Graveniid og Wilk

August 2014 NRK sommeråpent: Innslag fra Tana

Juli 2014 Herøy kirke: Kulturelt innslag

Mars 2014 Høyskolen i Alta i Finnmark: Foredrag “Eldre mennesker som kulturbærere i samisk kontekst”

Februar 2013 Oslo Domkirke: Opptreden i grunnlovsjubileumsgudstjenesten ved 200-årsjubileet for Norges grunnlov

Oktober 2012 Holmenkollen Kapell: Kulturelt innslag – gjesteopptreden med Helene Bøksle

Mai 2012 Jubileumsgudstjeneste i forbindelse med Kongens og Dronningens 75-årsdag: Kulturelt innslag

Mars 2012 Norges Hus i Paris: Foredrag om samisk kultur og utfordringene urfolk står overfor i nordområdene

Mars 2012 Nordisk bokmesse Le Salon de Livre i Paris: Joikeopptreden med Anne Lise Mari

Juli 2011, 2010, 2009 Universitetet i Oslo, International Summer School: Tema samisk kultur, identitet og historie. 

November 2010 Kirkerådets verdikonferanse i Tromsø: Foredrag om samisk perspektiv

Oktober 2010 Deichmanske bibliotek i Drammen: Foredrag og utstilling (Se artikkel her)

Oktober 2010 Nei til EU: kulturelt innslag på landsmøte (Se bilder her)

April 2010 Byporten i Oslo VM-prosjekt: Kulturformidling

Mail 2010 Oslo Domkirke Latin-amerikansk gudstjeneste: Tekstlesing på samisk

August 2009 Keeperen i Liverpool: Filminnspilling, statisk Anne Lise

Mai 2009 Robinson promo: Reklamefilm med Anne Lise

Februar 2009 TV2 Nyhetskanalen, God morgen Norge: Innslag og intervju med Anne Lise og Mari

August 2009 Stovner Aktivitetsskole:  Joikekurs med Anne Lise og Mari

August 2009 Vennskap Nord-Sør: Foredrag

April 2009 Lises Lydstudio: Tekstoversettelser

April 2009 Inter TV: Oversettelse av dokumenterfilm

Februar 2009 Russisk kulturaften: Joikeopptreden

Februar 2009 Private arrangementer:Joikekurs, bursdagsfester m.m.

Februar 2009 Oslo Domkirke i regi av samisk ressursutvalg i Oslo bispedømme: Tekstlesing og tolkeoppdrag

September 2008 Gran Ungdomsskole: Heldagsforedrag om samisk kultur og hverdagsliv

bottom of page